Nie Przyjmuj Mandatu Jeśli Złapali Cię Na Radar ISKRA-1

in polish •  2 years ago  (edited)

Najpopularniejszy radar w Polsce, to ISKRA-1. Jak się okazuje urządzenie to nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym z dnia 17 lutego 2014 r.

Na czym polega paradoks? Konstrukcja tego radaru nie zapewnia wskazania pojazdu, którego prędkość została zmierzona. Problem zaczyna się, gdy obsługujący go policjant mierzy prędkość jeżeli na drodze znajduje się kilka samochodów, a nie tak jak jest to wskazane w instrukcji, kiedy na drodze jest jeden pojazd.

UWAGA! Ten artykuł nie jest poradą prawną. Ale jeśli… Jedziecie w dwójkę samochodem, policja dokonuje pomiaru suszarką ISKRA-1 w grupie pojazdów, to warto odmówić przyjęcia mandatu. Sprawa zostanie skierowana do sądu, a Ty masz duże szanse, że wyrok będzie korzystny dla Ciebie…

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

A były już w takiej sprawie jakieś wyroki?