Mark Wahlberg, To Najlepiej Opłacany Aktor Świata

in polish •  2 years ago  (edited)

Obecnie najlepiej opłacanym aktorem na świecie jest - Mark Wahlberg (46 l.), który w ciągu ostatniego roku zarobił 68 mln dolarów (wg. magazynu FORBES)…

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Mogłeś chociaż wstawić jego zdjęcie, bo bez twarzy to ja nie znam :)