Jak Masz Dużego Członka Nie Potrzebny Ci Jaguar

in polish •  2 years ago  (edited)

Idzie gepard przez dżunglę i słyszy: „Na pomoc!”. Patrzy, a tu słoń wpadł do dziury i nie może wyjść, krzycząc: „Pomóż mi wyjść.”. „No dobra.” - odpowiada gepard - podając łapę, ale słoń jest za ciężki, więc gepard stwierdził, że skoczy po swojego kumpla jaguara, to razem go wyciągną. Kiedy wrócili faktycznie razem wyciągnęli słonia.

Minął tydzień, idzie słoń przez dżunglę i słyszy wołanie o pomoc. Patrzy, a tu gepard wpadł do dziury i prosi: „Pomóż mi.”. „No jasne przyjacielu!” - odpowiada słoń. „Podam ci mojego członka, złapiesz go i wyciągnę cię.”. Słoń podał członka gepardowi, a ten złapał się i wyszedł.

Jak masz dużego członka nie potrzebny ci jaguar…

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!