Dzienniki fotograficzne/ Photo diaries

in polish •  11 months ago  (edited)

IMG_8995.JPG

Pierwsze uderzenie słonawo mdłego zapachu unoszącego się w powietrzu a później już tylko zapachy suszonej ryby i innych, trudnych do zidentyfikowania przysmaków. Tutaj, prawie na drugim końcu świata wszystko jest niby podobne do tego już znanego, ale jednak całkowicie inne. Wszystkie zmysły pracują na pełnych obrotach i chłoną to otoczenie, w którym panuje wszechobecny hałas, syf, ciężka woń jedzenia, kicz, chaos, płynące tłumy ludzi, uliczni grajkowie co 5 kroków, kolorowe światła. Jaram się jak dziecko w sklepie z zabawkami i wyciągam aparat.

place : Hongkong, China.
by Canon EOS 1200 D, 55 mm f/3.5-5.6

Instagram: @malgorzataef

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Coś więcej o Hong Kongu napiszesz?

Thank you so much for sharing this amazing post with us!

Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

If that all sounds interesting, you can:

Thank you so much for reading this message!

Congratulations @poprostuem! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!