Stop 447! Nie dla roszczeń! Wielki marsz!

in polish •  last month  (edited)

11 maja w Warszawie odbędzie się wielki marsz przeciwko ustawie Just Act 447 o tzw. mieniu bezspadkowym. Ustawa ta zagraża Polsce! Jeśli zgodzimy się na wypłatę blisko 300 MLD USD żydom, którym się one NIE należą, państwa polskiego NIE BĘDZIE!!!

Przypomnijmy: Na protest pod konsulatem Izraela w USA zebrało się blisko kilkaset Polaków!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Obawiam się, że protest ludzi nic nie da. Jeżeli rząd się na to godzi, my nic nie zrobimy.

·

Pamiętaj, że gdy dobrzy ludzie są bezczynni, zło już triumfuje.
Rząd ma się nas przestraszyć, nie zamierzamy ich o to prosić. :)

Daj tag pl-prawo. Podbiję wise.

·

ok, dałem

·
·

Ok :)