Raport Sejmowy #8

in #polish4 years ago

Raport Sejmowy.png

Podsumowanie prac Sejmu RP w dniu 14.02.2020 w ramach szóstego posiedzenia sejmu.

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 204, wraz z przyjętymi poprawkami

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 112 i 112-A)

Dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 112 i 112-A)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS231--4
KO-130-4
Lewica-48-1
PSL-Kukiz'15-29-1
Konfederacja-10-1

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w całości projektu ustawy zawartego w druku nr 253

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk nr 210)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS-22834
KO128-15
Lewica-4531
PSL-Kukiz'1529--1
Konfederacja10--1

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 253 wraz z przyjętymi poprawkami

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk nr 210)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS219187
KO-127-7
Lewica35383
PSL-Kukiz'15-27-3
Konfederacja-10-1

Wszystkie głosowania ze szczegółowymi informacjami dostępne są tutaj

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67804.05
USDT 1.00
SBD 3.72