Raport Sejmowy #7

in #polish4 years ago

Raport Sejmowy.png

Podsumowanie prac Sejmu RP w dniu 13.02.2020 w ramach piątego posiedzenia sejmu.

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 210

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS1223110
KO124-19
Lewica-3973
PSL-Kukiz'15202-8
Konfederacja9--2

Głosowanie nad przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 252

Wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS230--5
KO117269
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1522--8
Konfederacja5-42

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS-232-3
KO1301-3
Lewica49---
PSL-Kukiz'1529--1
Konfederacja10--1

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 201, wraz z przyjętymi poprawkami

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk nr 114)

Dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk nr 114)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS232--3
KO-130-4
Lewica-49--
PSL-Kukiz'15-29-1
Konfederacja-10-1

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 169

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 130)

Dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 130)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS232--3
KO111293
Lewica49---
PSL-Kukiz'15--291
Konfederacja-911

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 198

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 171)

Dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 171)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS233--2
KO131--3
Lewica49---
PSL-Kukiz'1526-22
Konfederacja-191

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Głosowanie nad odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS232--3
KO-131-3
Lewica-49--
PSL-Kukiz'15-29-1
Konfederacja-10-1

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS229-15
KO-130-4
Lewica-49--
PSL-Kukiz'15-2811
Konfederacja5231

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS232--3
KO-131-3
Lewica-49--
PSL-Kukiz'15-2811
Konfederacja--92

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS232--3
KO-131-3
Lewica-49--
PSL-Kukiz'15-29-1
Konfederacja--101

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie przedstawionego przez prezesa Rady Ministrów dokumentu: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r., zawartego w druku nr 76

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS-232-3
KO125414
Lewica-481-
PSL-Kukiz'1529--1
Konfederacja1181

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra - członka Rady Ministrów, koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS-233-2
KO131--3
Lewica49---
PSL-Kukiz'1526-13
Konfederacja10--1

Wszystkie głosowania ze szczegółowymi informacjami dostępne są tutaj

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67320.55
ETH 3709.85
USDT 1.00
SBD 3.78