Raport Sejmowy #5

in #polish4 years ago (edited)

Raport Sejmowy.png

Podsumowanie prac Sejmu RP w dniu 8 i 9.01.2020 w ramach trzeciego posiedzenia sejmu.

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 97

Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS-226-9
KO128--6
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1529--1
Konfederacja8--3

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020, zawartego w drukach nr 112 i 112-A

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020

Autopoprawka do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS-227-8
KO130--4
Lewica47--2
PSL-Kukiz'1530---
Konfederacja9--2

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w drukach nr 113 i 113-A

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS-227-8
KO130--4
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1530---
Konfederacja9--2

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 120, wraz z przyjętą poprawką

Sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 119)

Dodatkowe sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 119)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS226--9
KO128-24
Lewica45112
PSL-Kukiz'1528--2
Konfederacja9--2

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 136

Sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk nr 89)

Dodatkowe sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk nr 89)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS222--13
KO--1286
Lewica1-471
PSL-Kukiz'1530---
Konfederacja9--2

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS2223-10
KO130--4
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1530---
Konfederacja9--2

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 129

Sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 97)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS228--7
KO-2-132
Lewica---49
PSL-Kukiz'15---30
Konfederacja---11

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy, w brzmieniu z druku nr 148

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druk nr 118)

Dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druk nr 118)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS227--8
KO125-27
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1530---
Konfederacja1172

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druków nr 117 i 117-A

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS229--6
KO130--4
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1530---
Konfederacja6122

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 122

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 45 i 45-A)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS229--6
KO13-1165
Lewica2-461
PSL-Kukiz'1529--1
Konfederacja-9-2

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 91

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43)

Dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS229--6
KO111284
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1530---
Konfederacja7-22

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 143

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 115)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS228--7
KO-12914
Lewica344-2
PSL-Kukiz'1528-2-
Konfederacja4322

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 127

Sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej (druk nr 116)

Dodatkowe sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej (druk nr 116)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS229--6
KO1131056
Lewica48--1
PSL-Kukiz'15281-1
Konfederacja4322

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, zawartego w druku nr 114

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS-228-7
KO129--5
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1529--1
Konfederacja9--2

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały, w brzmieniu z druku nr 153

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem w Pucku

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS2281-7
KO128--6
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1528--2
Konfederacja81-2

Głosowanie nad przyjęciem wniosku, w brzmieniu z druku nr 150

Wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS226--9
KO124145
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1528--2
Konfederacja7-22

Wszystkie głosowania ze szczegółowymi informacjami dostępne są tutaj

Sort:  

Nadrabiam zaległości, w związku z czym jutro pojawią się kolejne raporty z następnych posiedzeń sejmu.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67863.38
ETH 3708.58
USDT 1.00
SBD 3.65