Raport Sejmowy #11

in #polish4 years ago

Raport Sejmowy.png

Podsumowanie prac Sejmu RP w dniu 01.04.2020 w ramach posiedzenia sejmu.

Głosowanie nad przyjęciem projektu ustawy o zniesieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS218--17
KO-106-28
Lewica-3712-
PSL-Kukiz'1526-31
Konfederacja11---

Głosowanie nad przyjęciem projektu ustawy o legalnym dostępie do amunicji i broni palnej do obrony miru domowego (druk nr 316)

Druk nr 316
Projekt ustawy o legalnym dostępie do amunicji i broni palnej do obrony miru domowego

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS217-117
KO-106-28
Lewica-49--
PSL-Kukiz'1542141
Konfederacja11---

Głosowanie nad ogłoszeniem referendum narodowego o opuszczeniu przez Polskę Unii Europejskiej (Polexit)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS220141-
KO-134--
Lewica-49--
PSL-Kukiz'15-30--
Konfederacja11---

Głosowanie nad przyjęciem projektu ustawy o obniżeniu i ujednoliceniu podatku od towarów i usług (PTU) z 23% do 15% (Druk nr 317)

Druk nr 317
Projekt ustawy o obniżeniu i ujednoliceniu podatku od towarów i usług (PTU) z 23% do 15%

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS11514106-
KO--134-
Lewica-49--
PSL-Kukiz'1551411-
Konfederacja11---

Wszystkie głosowania ze szczegółowymi informacjami dostępne są tutaj

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66900.39
ETH 3114.95
USDT 1.00
SBD 3.77