Raport Sejmowy #10

in #polish4 years ago (edited)

Raport Sejmowy.png

Podsumowanie prac Sejmu RP w dniu 26 i 27.03.2020 w ramach ósmego posiedzenia sejmu.

Sprawdzenie kworum

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS19721917
KO64103228
Lewica36139
PSL-Kukiz'1526112
Konfederacja7121

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS2312-2
KO-131-3
Lewica-46-3
PSL-Kukiz'15425-1
Konfederacja-110-

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS2273-5
KO-13022
Lewica-45-4
PSL-Kukiz'15127-2
Konfederacja-110-

Ósme posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 26 i 27 marca 2020 r.

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS122716
KO111-1112
Lewica42--7
PSL-Kukiz'1524--6
Konfederacja101--

Wszystkie głosowania ze szczegółowymi informacjami dostępne są tutaj

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67804.05
USDT 1.00
SBD 3.72