Policja STRZELA do przeciwników marszu LGBT

in polish •  last month

Robicie z kolegami wypad na miasto. Chcecie odwiedzić restaurację na drugim końcu ulicy. Idziecie sobie jedną z największych ulic w stolicy Polski i nagle mijacie ogromną grupę nagich zboczeńców, którzy drą mordy i sieją zgorszenie wśród osób znajdujących się dookoła, a więc w tym i dzieci. Nie wiecie, o co chodzi. Jesteście w szoku! Widzicie wielkie transparenty z penisami i waginami jak gdyby nigdy nic przemierzające miasto, jak billboard reklamowy na kołach.

Gdzie jest k***a policja???!!!

Oto pierwsza myśl, która przychodzi wam do głowy. Nagle odwracacie się i... o wilku mowa! Właśnie strzela z broni gładkolufowej do innej grupy osób, tym razem sprzeciwiającej się dewiacjom i publicznemu zgorszeniu oraz chcący ochronić swoje dzieci przed tym pornograficznym widokiem!

Witamy w Polin...

https://wprawo.pl/2019/04/17/bron-gladkolufowa-represje-tak-policja-potraktowala-polakow-potepiajacych-deklaracje-lgbt-wideo/?fbclid=IwAR2m2v_8IYAm4vYqaal5steMhCyBDq8HcAoEc4AD-oNNh2ApZrn11Yg5mGI

Dokładnie tak! Policja zamiast zrobić porządek z bandą obnażonych kretynów, woli strzelać do normalnych i praworządnych obywateli! Czy jeśli wyjdę na ulicę mojego miasta nagi i będę się darł przez megafon (nieważne co, bo zazwyczaj jest to darcie się od rzeczy) i eksponował transparent z gołymi cyckami, czy policja również będzie mnie eskortować do sklepu, w którym chcę coś kupić? Czy mogę liczyć na to, że jeszcze przytrzymają mi siatkę z zakupami? Nie zdziwię się, jeśli pewnego dnia połowa ulic w dużych miastach zamieni się w strefy dla nudystów, nad których bezpieczeństwem będzie czuwać jednostka... może nawet antyterrorystyczna, żeby tylko nie doszło do tzw. "mowy nienawiści" wycelowanej w ich kierunku.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

No tak witamy w tolerancyjnym Polin...

Congratulations @polskiarrow! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 400 replies. Your next target is to reach 500 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!