[PILNE] Koronawirus już jest w Polsce!

in #polish4 years ago

download.png

Na oddziale zakaźnym w województwie Łódzkim znalazła się 25-letnia kobieta, która, jak ze wstępnych badań wynika, jest zarażona koronawirusem. Przebywała ona przez miesiąc w Tajlandii, gdzie zachorowała i przyjmowała antybiotyki. Wróciła samolotem z Chin oraz przemieszczając się z lotniska w okolicach Warszawy do Łodzi pociągiem, najprawdopodobniej rozprzestrzeniła koronawirusa wśród niektórych jego pasażerów (na temat rozprzestrzenienia się wirusa w pociągu, nie znalazłem żadnych informacji - po prostu wystarczy mi informacja o tym, że rozprzestrzenia się on szybciej niż grypa, a kobieta nie miała na sobie maski przeciwwirusowej). Ponad godzina podróży pociągiem wystarczyłaby, aby w Łódzkiem i Mazowieckiem zaczął się rozprzestrzeniać koronawirus. Polskie służby i oddziały zakaźne są przygotowane na przyjmowanie dużej ilości osób z podejrzeniem zarażenia wirusem, ale nawet sama podróż ostatecznie zarażonych osób transportem miejskim może przyczynić się do rozprzestrzenienia się śmiertelnego zagrożenia.

ZALECANE CZYNNOŚCI:
Wszystkim osobom chcącym uniknąć zarażenia koronawirusem, zalecam (jeśli to możliwe) chwilowe zwolnienie się z pracy, przerwanie chodzenia do szkoły, zamknięcie drzwi od mieszkania, uszczelnienie okien na parterze oraz niezbliżanie się do wentylacji w bloku. Koronawirus nie przetrwa poza ludzkim ciałem dłużej niż 1 minutę, a więc nie ma obaw przed jego dostaniem się do mieszkania w trakcie przepływu powietrza z zewnątrz. W przypadku podejrzenia zarażenia się koronawirusem oraz w przypadku dostrzeżenia pierwszych objawów (kichanie, gorączka, itp.) zalecam konieczne założenie maski przeciwwirusowej oraz natychmiastowe udanie się do najbliższych oddziałów zakaźnych!

Nadmienię również, że wirusy bardzo nie lubią alkoholu. ;)

Pod żadnym pozorem nie jedźcie do państw zagrożonych koronawirusem oraz zrezygnujcie z wyjazdów do nich, jeśli takowe są planowane!

Obserwujcie również mapę państw zagrożonych koronawirusem.

Źródła:
se.pl
poznan.naszemiasto.pl

Sort:  

Żaden przypadek nie został potwierdzony, Minister Zdrowia zdementował te plotki

[art. 224a kk
Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8]

Rząd to te plotki może co najwyżej szerzyć. Ja się powołałem na wstępne wyniki działu zakaźnego i poinformowałem o ryzyku, jakie wiąże się z przebywaniem na wolności osoby zarażonej oraz poinformowałem, co należy robić w takiej sytuacji aby uchronić się przed takim wirusem. Poza tym służb już bardziej w tym temacie stawiać nie trzeba. ;) BTW: Gratuluję ci wiedzy prawniczej i doskonałej zdolności do czytania ze zrozumieniem.

Przecież ten paragraf nie pasuje do sytuacji. myślę natomiast że wszyscy którzy tak uspokajają mogą przyczynić się do zakażenia 5mld ludności na świecie. Obecnie śmiertelność to ponad 9 % (znaczna poprawa na początku było to 55%). i ja wiem że wcześniej były świńskie grypy i inne bzdurki które można było bagatelizować nawet ebola to pikuś, bo ebolą mozna się zarazić tylko przez fizyczny kontakt z wydzielinami. ale to zabije miliony ludzi. jeszcze wspomnicie moje słowa.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68401.35
ETH 3900.35
USDT 1.00
SBD 3.63