[EN] [PL] Polish Drivers #151 Portion ! Polscy Kierowcy #151

in #polish3 years ago

Witam, chciałbym wam przedstawić kolejny odcinek "Polscy Kierowcy"
jest to 151 odcinek.

Hi, I would like to introduce you another episode of "Polish Drivers" this is a 151 episode.

Instagram: https://www.instagram.com/polscykierowcy/
Facebook : https://www.facebook.com/polscykierowcyy/
YouTube :https://www.youtube.com/polscykierowcy

Enjoy watching
Życzę miłego oglądania, do następnego odcinka !
Pozdrawiam, Wojciech
Polscy Kierowcy

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.044
BTC 30340.09
ETH 2074.49
USDT 1.00
SBD 2.67