[EN] [PL] Polish Drivers #150 Portion ! Polscy Kierowcy #150

in #polish3 years ago (edited)

Witam, chciałbym wam przedstawić kolejny odcinek "Polscy Kierowcy"
jest to 150 odcinek.

Hi, I would like to introduce you another episode of "Polish Drivers" this is a 150 episode.

Instagram: https://www.instagram.com/polscykierowcy/
Facebook : https://www.facebook.com/polscykierowcyy/
YouTube :https://www.youtube.com/polscykierowcy

Enjoy watching
Życzę miłego oglądania, do następnego odcinka !
Pozdrawiam, Wojciech
Polscy Kierowcy

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29336.28
ETH 1966.15
USDT 1.00
SBD 2.24