[EN] [PL] Polish Drivers #144 Portion ! Polscy Kierowcy #144

in #polish3 years ago

Witam, chciałbym wam przedstawić kolejny odcinek "Polscy Kierowcy"
jest to 144 odcinek..
Jak wiadomo, nie muszę rozpisywać się co tu zobaczycie..

Hi, I would like to introduce you another episode of "Polish Drivers" this is a 144 episode.
As you know, I do not have to write down what you see here.

Instagram: https://www.instagram.com/polscykierowcy/
Facebook : https://www.facebook.com/polscykierowcyy/
YouTube :https://www.youtube.com/polscykierowcy

Enjoy watching
Życzę miłego oglądania, do następnego odcinka !
Pozdrawiam, Wojciech
Polscy Kierowcy

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 29829.47
ETH 2038.13
USDT 1.00
SBD 2.60