[EN] [PL] Polish Drivers #125 Portion ! Polscy Kierowcy #125

in #polish4 years ago


Witam, chciałbym wam przedstawić kolejny odcinek "Polscy Kierowcy"
jest to 125 odcinek..
Jak wiadomo, nie muszę rozpisywać się co tu zobaczycie..

Hi, I would like to introduce you another episode of "Polish Drivers" this is a 125 episode.
As you know, I do not have to write down what you see here.

Instagram: https://www.instagram.com/polscykierowcy/
Facebook : https://www.facebook.com/polscykierowcyy/
YouTube :https://www.youtube.com/polscykierowcy

Enjoy watching
Życzę miłego oglądania, do następnego odcinka !
Pozdrawiam, Wojciech
Polscy Kierowcy


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.043
BTC 30125.81
ETH 2048.40
USDT 1.00
SBD 2.64