[EN] [PL] Polish Drivers #129 Portion ! Polscy Kierowcy #129

in polish •  10 months ago 


Witam, chciałbym wam przedstawić kolejny odcinek "Polscy Kierowcy"
jest to 129 odcinek..
Jak wiadomo, nie muszę rozpisywać się co tu zobaczycie..

Hi, I would like to introduce you another episode of "Polish Drivers" this is a 129 episode.
As you know, I do not have to write down what you see here.

Instagram: https://www.instagram.com/polscykierowcy/
Facebook : https://www.facebook.com/polscykierowcyy/
YouTube :https://www.youtube.com/polscykierowcy

Enjoy watching
Życzę miłego oglądania, do następnego odcinka !
Pozdrawiam, Wojciech
Polscy Kierowcy


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@polscykierowcy you were flagged by a worthless gang of trolls, so, I gave you an upvote to counteract it! Enjoy!!

Congratulations @polscykierowcy! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!