Plecy płaskie

in polish •  2 years ago 

Zniesienie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa daje obraz płaskich  pleców. Jest to wada postawy coraz częstsza w dzisiejszych czasach. Mogłoby się wydawać,  że idealnie prosty kręgosłup jest wyznacznikiem  właściwej postawy ciała. Nie jest to  jednak prawda. O ile w  płaszczyźnie czołowej (kiedy patrzymy na sylwetkę osoby od przodu lub  tyłu) kręgosłup powinien być prostą kolumną, to w płaszczyźnie  strzałkowej (patrząc na kogoś z boku) prosty być nie powinien. Kręgosłup powinien zachowywać swoje naturalne krzywizny, jakimi są:  kifoza piersiowa i krzyżowa, lordoza szyjna i lędźwiowa. Innymi słowy,  prawidłowy kręgosłup jest esowato wygięty. Dzięki temu amortyzuje  wstrząsy i czyni ruch bardziej ekonomicznym, taki kształt zmniejsza  obciążenie mięśni i stawów. Zniesienie fizjologicznych krzywizn  powoduje, że kręgosłup narażony jest w większym stopniu na wstrząsy  i  przeciążenia. Wada postawy jaką są plecy płaskie prowadzi do  wcześniejszych zmian zwyrodnieniowych, bólów głowy i pleców, a także  predysponuje do wystąpienia skoliozy. Przyczyny Ta wada częściej występuje u osób o wątlej budowie ciała, wysokich i  szczupłych,  o słabo rozwiniętej muskulaturze. Za jej przyczynę należy  upatrywać siedzący tryb życia i zmniejszenie naturalnej aktywności  ruchowej chociażby w postaci chodu czy biegu. Pozycja siedząca,  zwłaszcza zgarbiona, kiedy plecy nie dotykają oparcia krzesła, powoduje  niekorzystne ustawienie miednicy i kości krzyżowej oraz prowadzi do  zaburzenia w napięciu i długości mięśni. Jednak plecy płaskie mogą  wystąpić również w  wyniku intensywnych treningów u osób o rozbudowanej  tkance mięśniowej. Charakterystyka pleców płaskich  

  • Zniesienie lub zmniejszenie krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej
  • Zmniejszenie fizjologicznego przodopochylenia miednicy
  • Opadające barki
  • Obniżenie żeber, zmniejszenie pojemności i ruchomości klatki piersiowej
  • Zachowana prawidłowa ruchomość kręgosłupa
  • Napięte/skrócone mięśnie: prostownik grzbietu w części piersiowej, mięśnie kulszowo-goleniowe, mięsień prosty brzucha
  • Osłabione mięśnie: zębaty przedni, prostownik grzbietu w części lędźwiowej, czworoboczny lędźwi, zginacze stawu biodrowego

Zalecenia i przeciwwskazania Prawidłowe krzywizny kręgosłupa powinny być ukształtowane u dziecka  w  wieku szkolnym. U osób z plecami płaskimi nie zaleca się sportów,  gdzie jest duże narażenie na wstrząsy np. skoków lekkoatletycznych.  Najbardziej wskazane są marsze w terenie o różnym nachyleniu podłoża  oraz  pływanie (z wyjątkiem stylu klasycznego). 

 Terapia Korekcja pleców płaskich u dzieci i młodzieży polega przede wszystkim na wykonywaniu zaleconych przez fizjoterapeutę ćwiczeń polegających  na rozciąganiu mięśni skróconych oraz wzmacnianiu mięśni osłabionych w  tej wadzie postawy. Stosuje się odpowiednio dobrane pozycje  lordotyzujące i kifotyzujace. Istotne jest wyrobienie nawyku  prawidłowego ustawienia miednicy i ćwiczenia stabilizacji centralnej.  Dodatkowo stosuje się masaż i mobilizacje tkanek miękkich, zwłaszcza  jeśli wadzie towarzyszą dolegliwości bólowe. Uzupełnieniem terapii jest  plastrowanie dynamiczne, które pomaga w utrzymaniu korekcji. Należy  jednak pamiętać, że najistotniejszą rolę odgrywają systematycznie  wykonywane ćwiczenia, najlepiej codziennie. 

Autor: Magdalena Zawadka

www.plusmedic.pl

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.plusmedic.pl/blog/plecy-plaskie/

This content belongs to us. We published this here to share with Steemit users.

Congratulations @plusmedic! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Myślałem, że przeczytam tu jakieś porady czy opis ćwiczeń.

Artykuł ma na celu przybliżyć problem płaskich pleców. Ćwiczenia są indywidualnie dobierane w zależności od potrzeb pacjenta podczas konsultacji. Zachęcamy do odwiedzenia fizjoterapeuty lub ortopedy.