Miednica - klucz do prawidłowej sylwetki w czasie biegu

in polish •  2 years ago  (edited)

Lekkość biegu, kontuzje Plus-Medic.png

 Biegać każdy może, ale nie da się ukryć, że tak jak z każdą inną umiejętnością jednym wychodzi to dużo lepiej niż innym. Nie chodzi tutaj o długość pokonanego dystansu czy uzyskany czas, ale o to, co decyduje o tym, że niektórzy zawodnicy to „styliści” biegu.

Obserwując biegających w mieście ludzi można podzielić biegaczy na tych, na których przyjemnie się patrzy, wydają się oni płynąć w powietrzu oraz tych, którzy wydają się bardzo męczyć w czasie ruchu, a ich bieg wygląda ciężko. O tej lekkości biegu decyduje sylwetka i technika biegu. Dlaczego są tak ważne? Bo nie tylko sprawiają wrażanie lekkości biegu ale naprawdę mogą spowodować, że ruch jest bardziej ekonomiczny, sprawia mniejszy wysiłek i pozwala poprawić rezultaty. Prawidłowa technika ma jeszcze jedną ważna zaletę-minimalizuje ryzyko kontuzji i przeciążeń narządu ruchu.

W utrzymaniu prawidłowej sylwetki i techniki biegu ważną, a może najważniejszą rolę pełni miednica, a dokładniej mówiąc kompleks lędźwiowo-miedniczy, w skład którego wchodzą struktury odpowiedzialne za stabilizację tułowia. Do elementów kompleksu należy zaliczyć kości miednicy, kość krzyżową, odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz stawy biodrowe i otaczające je struktury kurczliwe (mięśnie) i niekurczliwe (m. in. więzadła, powięzi, krążki międzykręgowe). Te elementy tworzą funkcjonalną całość, w obrębie której znajduje się globalny środek ciężkości naszego ciała

Przyjrzyjmy się najczęstszym zaburzeniom w obrębie miednicy w czasie biegu i przyczynom, z których wynikają:

 1. Cofnięta miednica i przysiadanie na nodze podporowej

Wynika z ograniczenia wyprostu w stawie biodrowym, co z kolei może być spowodowane skróceniem mięśni zginaczy lub błędnymi nawykami ruchowymi. Może też być przyczyną skrócenia długości kroku i zmniejszenia tak zwanego wahadła tylnego, czyli pozostawiania nogi z tyłu. Ogranicza to sprężystość odbicia i powoduje, że musimy więcej wysiłku włożyć w bieg. Skrócenie mięśni zginaczy i towarzyszące obkurczenie torebki stawowej stawu biodrowego może zwiększać kompresje w tym stawie. Często obserwowane jest kompensacyjne odchylenie tułowia do tylu lub nadmiernie „prosta” sylwetka, co wynika z pogłębienia lordozy lędźwiowej i zmniejsza ekonomię biegu.

W celu redukcji wydatku energetycznego wskazane jest lekkie wychylenie tułowia do przodu, które wynosi środek ciężkości przed stopy. Wyprostowana sylwetka może powodować, że stopa stawiana jest nie w osi tułowia, ale wyrzucana i stawiana przed rzutem środka ciężkości ciała na podłoże.

Chociaż taki manewr może wydawać się pozornie słuszny i zwiększać długość kroku, w rzeczywistości wyhamowuje ruch powodując, że stopa jest stawiana zaczynając od pięty. Amortyzacja uderzenia stopy o podłoże jest mniejsza i powoduje przeniesienie sił w kierunku kolana, stawów krzyżowo-biodrowych aż do kręgosłupa. Może to powodować przeciążenia stawów, uszkodzenia mięśni kulszowo-goleniowych. Oczywiście możemy biegać „przednim wahadłem” i stawiać stopę na śródstopiu jak to czynią sprinterzy. Jednak wymaga to dużej siły odbicia i nie sprawdza się w biegach długodystansowych.

 2. Opadanie miednicy po stronie przeciwnej do nogi podporowej

Wynika najczęściej z braku odpowiedniej stabilizacji kompleksu i niewydolności mięśni odwodzicieli. Jest przyczyną dynamicznego koślawienia stawu kolanowego i ma swój udział w powstawaniu takich dysfunkcji jak ból stawu rzepkowo-udowego (kolano biegacza) czy zespół pasma biodrowo-piszczelowego.

miednica

Zaniedbania wobec kompleksu miedniczego wynikają często z samego treningu, podczas którego biegacze nie poświęcają odpowiednio dużo czasu na zachowanie odpowiedniej ruchomości stawów biodrowych i poprawę stabilizacji centralnej. Czasami winowajcą jest siedząca praca lub nieodpowiednie nawyki ruchowe, co również wynika z wieloletniego funkcjonowania w pewnym wzorcu ruchowym. Mimo, że trudno jest zmienić nawyki, warto spróbować, ponieważ biomechanika miednicy może okazać się kluczem do poprawy osiąganych wyników i uniknięcia kontuzji. 

  Autor: Magdalena Zawadka  

www.plusmedic.pl     


 Specjalistyczna Przychodnia Medyczna Plus-Medic 

Wkładamy serce w opiekę nad Wami! 

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 

20-538 Lublin 

tel. 737 474 311  

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.plusmedic.pl/blog/miednica-i-bieganie/