Logopeda nie tylko dla dzieci!

in polish •  last year

logopeda Plus-Medic steemit.png

Najczęściej słowo logopeda, kojarzy się z osobą, która pomaga w mówieniu dzieciom, ale czy tylko? Kiedy i w jakich przypadkach dorosły może i powinien zasięgnąć pomocy specjalisty „od mowy”?

Zdarzają się sytuacje, kiedy pomoc logopedy lub neurologopedy jest wskazana, a czasami wręcz niezbędna. Niestety terapia logopedyczna wciąż kojarzy się jedynie z pomocą świadczoną dzieciom, a tymczasem do specjalisty „od mówienia” warto udać się niezależnie od wieku.

Nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest udzielenie pomocy logopedycznej osobom po udarze mózgu. Rzadko komu przychodzi do głowy, że potrzebuje on specjalistycznej terapii logopedycznej. Zaburzenia mowy to tylko jeden z problemów, które dotykają ludzi po udarze.

Właściwe wsparcie może uchronić chorego przed izolacją i wycofaniem się z kontaktów społecznych. Czasem konieczna jest też nauka komunikacji pozawerbalnej, która polega na opanowaniu odpowiednich ćwiczeń wzmacniających mięśnie narządu mowy.

man-272679_1920

Warto pamiętać, że terapia mowy po udarze mózgu powinna zacząć się jak najwcześniej. Zaburzenia mowy mogą przybrać charakter afazji lub dyzartrii. Utrudniają one lub uniemożliwiają wręcz kontakt z otoczeniem. Rehabilitacja po udarze jest istotnym elementem leczenia. Terapia neurologopedyczna ma na celu zlikwidowanie zaburzeń komunikacyjnych.

Wybór metody uwarunkowany jest od rodzaju zaburzenia, indywidualnych potrzeb i kondycji zdrowotnej pacjenta. Istotnym elementem terapii jest współpraca z najbliższym otoczeniem chorego, motywacja pacjenta do świadomej pracy nad poprawą umiejętności mówienia i komunikacji. Terapia jest zazwyczaj procesem długotrwałym, dlatego warto pamiętać, że chory wymaga wsparcia zarówno specjalisty, jak i najbliższych.


www.plusmedic.pl


Specjalistyczna Przychodnia Medyczna Plus-Medic

Wkładamy serce w opiekę nad Wami!

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18

20-538 Lublin

tel. 737 474 311

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Czy da się polepszyć złą wymowę r u dorosłych

·

Tak, można poprawić za pomocą odpowiednio dobranej terapii logopedycznej u specjalisty, który pracuje z osobami dorosłymi. Nigdy nie jest za późno na poprawę własnej wymowy :) Pozdrawiam, Przychodnia Plus-Medic

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.plusmedic.pl/blog/kiedy-skorzystac-z-pomocy-logopedy/