Co działa Ci na nerwy? Objawy i leczenie w przypadku ucisku nerwów

in polish •  last year

Ucisk Nerwu.png

To dzięki nerwom odbieramy bodźce takie jak temperatura, dotyk, ból. Dzięki nim możemy również wykonywać pracę za pomocą mięśni oraz wykonywać ruch. Umożliwiają utrzymanie podstawowych funkcji życiowych. Kiedy coś nam „ działa na nerwy”, te potrafią bardzo utrudnić nam życie, prowadząc często do poważnych ograniczeń i konieczności poddania się zabiegom chirurgicznym.

Nerwy łączą rdzeń kręgowy i mózg z narządami unerwianymi. Przesyłają informacje w obu kierunkach. Wychodząc z rdzenia kręgowego oplatają cały organizm jak drzewo. Każdy z nich ma swój korzeń, pień, gałęzie. Ucisk nerwu może mieć miejsce na każdym jego poziomie.

Najczęściej powodem ucisku nerwów jest nadmiernie rozrośnięta i zwłókniała tkanka łączna, nieprawidłowe warunki anatomiczne, a także stany pourazowe, po unieruchomieniu. Nerwy przebiegają w okolicy różnych struktur: pomiędzy kośćmi, w powięziach, pomiędzy mięśniami. Aby właściwie funkcjonować ruch nerwów i struktur do nich przyległych musi być zachowany. Gdy jest ograniczony upośledzeniu ulega zarówno proces przesyłania impulsów jak i odżywienie nerwu.

Ucisk nerwu daje objawy uzależnione od poziomu jego uszkodzenia oraz jego stopnia. Najczęściej są to drętwienia, mrowienia, zaburzenia czucia, a także osłabienie siły mięśni i w dalszym etapie zaniki mięśniowe. Uszkodzenia wywołane uciskiem dają możliwość regeneracji włókien nerwowych, jednak do tego konieczne jest uwolnienie od ucisku.

Jedną z najczęstszych patologii dotyczących ucisku nerwu jest cieśń nadgarstka. Jest to choroba, która częściej dotyczy kobiet. Dochodzi w niej do zaburzenia przewodnictwa nerwu pośrodkowego w obrębie kanału nadgarstka. Problem ten często wymaga leczenia operacyjnego. Jednak należy pamiętać, że ten nerw może ulec uszkodzeniu w innych miejscach.

Poprzez mobilizacje możliwe jest zmniejszenie ucisku wywołanego przez tkanki i tak zwane odbarczenie nerwu bez użycia skalpela. Poprawa ślizgu nerwu względem otaczających struktur umożliwia poprawę odżywienia i regenerację nerwu.


Autor: Magdalena Zawadka

www.plusmedic.pl


Specjalistyczna Przychodnia Medyczna Plus-Medic

Wkładamy serce w opiekę nad Wami!

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18

20-538 Lublin

tel. 737 474 311

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.plusmedic.pl/blog/co-dziala-ci-na-nerwy-czyli-jakie-sa-objawy-i-leczenie-w-przypadku-ucisku-nerwow/