Korona szwedzka - odczyty inflacyjne.

in polish •  last year 

W środę 09 maja o godzinie 9:00 mamy odczyty inflacyjne w Szwecji, które każdego miesiąca są początkiem kilkudniowego impulsu. Po opublikowaniu danych występuje silny impuls w kierunku wzrostowym lub spadkowym. Następnie w ciągu kilkunastu minut następuje znaczące cofnięcie i kontynuacja pierwszego impulsu. Ruch kierunkowy trwa przeważnie od dwóch do trzech dni. Jest to stosunkowo nie trudny sygnał do rozegrania. Należy jednak pamiętać, że u wielu brokerów pary z SEK mają szeroki spread a w nocy jest on jeszcze dodatkowo rozszerzony, dlatego należy pozostawić stop loss w odpowiedniej odległości, aby się niepotrzebnie nie rozczarować. W prostokątach zaznaczyłem swingi po tegorocznych odczytach inflacyjnych. 


Sposób wejścia: za pomocą zleceń stop lub na korekcie.


O godzinie 8:00 mamy odczyt w Norwegii, który także wywołuje silny impuls, jednak w przypadku korony norweskiej po kilkunastu godzinach często jest znoszony i transakcję lepiej wykonać intraday.


Pozdrawiam!

Treści zawarte w powyższym materiale nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r Nr. 206, poz 1715). Jest to wyłącznie wyraz wiedzy i poglądów autora i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych czytelnika. Osoba chcąca zawrzeć transakcję sama podejmuje decyzję o zawarciu danej transakcji na podstawie samodzielnie określonego ryzyka, ewentualnej straty oraz potencjalnych korzyściach. 

Źródło: TradingView

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Na EURSEK pozycje krótkie zebrane w zysku, pozycje na EURNOK zabezpieczone i pracują dalej.
eurnok 09,05,18a.png

Poniżej jeszcze pogląd na dzisiejszy ruch po odczycie inflacyjnym ze Szwecji.
eursek 09,05,18b.png

EURNOK, zabieram co moje :)
eurnok 10,05,18.png