The revolution is coming! Max Kolonko jak zawsze trafnie ocenia sytuacje.

in #polish4 years ago (edited)

Ostatnio wiele sie dzieje w naszym kraju.
Jak zawsze możemy liczyć na Pana Kolonko.

Rewolucja nadchodzi!!!

Zapraszam do zapoznania się z ostatnim materiałem:

Chociaż nie zawsze się z nim zgadzam to zawsze bardzo cenię sobie jego zdanie. Ma również wiele ciekawych pomysłów, które rozwiazałyby dużo problemów.

Zapraszam was również do oceny sytuacji jak i osoby Pana Kolonko.

Coin Marketplace

STEEM 0.65
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56477.82
ETH 4511.30
BNB 619.47
SBD 7.26