Ponownie o szybkośc kryptowaluty Nano : Wideo.

in polish •  11 months ago 

Krótkie wideo pokazujące jak wypada Nano w porownaniu z czasem wysłania oraz dostarczenia emaila, oraz z otrzymaniem wiadomosci sms.. Można powiedzieć, że przeslanie srodków w tej kryptowalucie jest tak błyskawiczne, że nie zdażymy zdjąć palaca z telefonu, a transakcje już jest zrealizowana..

Gdzie kopać kryptowaluty za darmo:
Kopanie w telefonie electroneum https://tiny.pl/g61rk
Kopanie Bitcoina za pomocą przeglądarki https://tiny.pl/gv2v5
Tu mnie znajdziesz:
https://twitter.com/madritista84?lang=pl
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1021952221207681
Inne moje artykuły na steemit/My other articles on steemit.
https://steemit.com/@pietras1984/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!bookkeeping drugwars

Hi @luts!

drugwars

Received:

  • 22.671 STEEM from daily
  • 25.502 STEEM from heist
  • 0.000 STEEM from referral

Spent:

  • 49.935 STEEM

Total:

  • -1.762 STEEM

First transfer was before 29.16 days.
Your ROI per day is 3.31 % and you are earning approx. 1.65 STEEM per day.
Break even in approx. 1.1 days.

ROI when taking only the last 5 days into account

Your ROI per day is 1.51 % and you are earning approx. 0.75 STEEM per day.
Break even in approx. 2.3 days.

Hello @pietras1984! This is a friendly reminder that you can download Partiko today and start earning Steem easier than ever before!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem. You can login using your Steem account, browse, post, comment and upvote easily on your phone!

You can even earn up to 3,000 Partiko Points per day, and easily convert them into Steem token!

Download Partiko now using the link below to receive 1000 Points as bonus right away!
https://partiko.app/referral/partiko

Congratulations @pietras1984! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!