O przepowiedni Magicala, grze Dawida Ozdoby oraz Klaunie z Koszalina [RAKOWISKO][#3]

in polish •  11 months ago 


Dzisiaj omawiam przepowiednię Magicala, grę Ozdoby oraz Klauna z Koszalina.

Wersja YT:

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Cały ten YouTube to ściema.

Posted using Partiko Android