Piccolo - Dziennik treningowy!

in polish •  7 months ago 

Środowy trening ( maksowanie)

gym.jpg

Główne ćwiczenia

Przysiad tylni "High bar" ( pas )

 • 100 x5
 • 120 x3
 • 140 x1
 • 150 x1
 • 160 x1
 • 140 x8!

Martwy ciąg sumo

 • 140 x1
 • 160 x1
 • 180 x1
 • 190 x1
 • 200 x2!

Podsumowanie

Ostateczne sprawdzenie maksymalnej siły, na 2018 rok nie przewiduję już prób bicia rekordów ( może jeszcze przysiad przedni, zobaczymy)

Przysiad - "single" bardzo lekko, 160 kg na jedno powtórzenie z dobrą dynamiką i minimalnym załamaniem technicznym. Przy dobrym dniu sądzie +175 kg na raz do zrobienia!
140 x8 rekord na powtórzenia, dynamika na plus, technicznie kilka byków wyszło oglądając
nagranie, no cóż.

Martwy ciąg sumo - Padł rekord i tyle haha. Na jedno powtórzenie obecnie 210 kg do zrobienia. Znalazłem złoty środek na ten bój.. trening na 70-85 % ciężaru maksymalnego 3-6 powtórzeń, 2-3 serie i regeneracja!

Waga na czczo 90,2 kg ( stabilizuje się między 90-90,7)

Co dalej? Wracam na mniejsze ciężary i buduję przez kolejne 6-12 tygodni "bazę" pod kolejne bicie rekordów. ( treningi hipertroficzny + kilka siłowych treningów). Ciągle chodzi mi po głowie "rekompozycja" sylwetki.. prawdopodobnie będę przeplatać tygodnie jedzenia w granicach "zera" kalorycznego z tygodniami na minusie 300-500 kalorii. Wiadomo ciężej o budowanie siły wtedy..
Nie mam parcia na dalsze masowanie które w praktyce oznacza jedzenie 3500 kcal by cokolwiek ruszyć z tych 90-91 kg. Czas pokaże.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @piccolo! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!