Niech Spoczywają W Spokoju - Historia Święta Zmarłych

in polish •  7 months ago

Czołem! Dzisiaj jest 2 listopada, a co za tym idzie obchodzimy dzisiaj Święto Zmarłych, dlatego też opowiem wam skąd ta coroczna tradycja wspominania tych, którzy odeszli i stawianiu na ich grobach zniczy lub też innych rzeczy np. kwiatów się wzięła. Miłej lektury!

wszystkich swiettych.jpg
Na samym początku musimy cofnąć się do wczesnego średniowiecza, gdyż ten właśnie czas uważany jest za początek Święta Zmarłych. W tym oto okresie u mnichów powstała tradycja odprawiania co rok nabożeństw za zmarłych braci zakonnych co było właśnie wstępem do narodzenia się uroczystości o której jest ten artykuł. W VII wieku niejaki Izydor z Sewilli, który naprawdę miał bardzo dużo do powiedzenia w Kościele zalecił właśnie, aby co roku były odprawiane w klasztorach nabożeństwa za dusze zmarłych zakonników, a ponieważ jak już wspominałem miał on naprawdę niezłe wpływy w strukturach kościelnych to bez wahania przyjęto jego propozycję i tak właśnie powstała pierwotna wersja Święta Zmarłych.

Izydor Z Sewilli Twórca Tradycji Odprawiania W Klasztorach Co Roku Nabożeństw Za Zmarłych Mnichów

izyddor.jpeg
Od IX wieku niektóre opactwa zaczęły jednak wychodzić z przekonania iż ,,Dlaczego by nie zacząć robić nabożeństw za wszystkich zmarłych chrześcijan w końcu wszyscy nieważne czy biedak, czy kapłan jesteśmy owieczkami naszego Pana?" i tak też się stało tak więc od tego okresu w jednych miejscach była tradycja corocznego nabożeństwa za wszystkich zmarłych, a w innych tylko za mnichów. W roku pańskim 998 Odylon, który był opatem klasztory benedyktyńskiego w Cluny wyznaczył w swoim opactwie oraz wszystkich klasztorach kongregacji kluniackiej 2 listopada na dzień obowiązkowych modlitw za wszystkich zmarłych. Z czasem pomysł ten wprowadziły także inne zakony m.in. cystersów czy kartuzów, zaś w XII wieku zawitał on do polskiego odpowiednika tego pierwszego. Właśnie ta decyzja o wyznaczeniu na 2 listopada dnia obowiązkowych modlitw za wszystkich zmarłych była decyzją o utworzeniu Święta Zmarłych. W 1311 roku Stolica Apostolska wprowadziła natomiast oficjalnie Święto Zmarłych do kalendarza co było ostatnim etapem jego tworzenia.

Odylon Z Cluny Twórca Święta Zmarłych

odylon z cluuny.jpg

Herb Zakonu Cystersów

herrrb cystersow.png

Herb Zakonu Kartuzów

hereb kartuzow.jpg

Ciekawostki

1. Tak właściwie to Święto Zmarłych nie jest pomysłem chrześcijan, gdyż już w czasach pogańskich m.in. Celtowie czy też Germanie posiadali tradycję corocznego wspominania zmarłych i oddawania im czci.

2. Wbrew pozorom rytuał przedstawiony w ,,Dziadach" Adama Mickiewicza nie jest fikcją, gdyż faktycznie w XIX wieku na terenach Białorusi, Polesia czy też Podlasia odprawiano ,,Dziady", czyli rytuały polegające na próbie kontaktu ze zmarłymi.

,,Dziady"

dziaady.jpg

3. Do XX wieku w Niemczech na Święto Zmarłych wypiekano chleby oraz kołacze, które następnie rozdawano biednym w zamian za modlitwę za zmarłych z rodziny osoby rozdającej wcześniej wspomniane pożywienie.

4. Kiedyś w Polsce wierzono, że w noc z 1 na 2 listopada wychodzenie z domu jest bardzo niebezpieczne, gdyż można spotkać wtedy umarłych, szczególnie unikano na ten czas kościołów, gdyż ponoć wtedy miały się w nich odbywać msze św. prowadzone przez zmarłych księży wraz z innymi zmarłymi.

5. Pełna i najbardziej właściwa nazwa Święta Zmarłych to ,,Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych".

Zdjęcia Do Artykułu Wziąłem Z Następujących Stron

Wikipedia

Bractwo Dobrej Śmierci

To tyle mam nadzieję, że artykuł wam się spodobał i pamiętajcie jeśli czytacie to 2 listopada, żeby jeszcze postawić chociaż te symboliczne znicze na grobach bliskich, gdyż zasługują na to. Do zobaczenia!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @photographxx! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!