Pierwszy Film Z Tankodromu

in polish •  9 months ago


Pierwszy Film Przedstawiający Tankodrom.
Zarówno ten film jak i dwa następne są dopełnieniem mojego artykułu o wrażeniach ze Zlotu w Bornym Sulinowie.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!