Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Świetny film Phil. Zaskakujące przemyślenia które dają mocno do myślenia i niejako otwierają drzwi do nowych perspektyw. Widać doświadczenie oraz poukładane strategie psychologiczne. Szkoda niejako, że to doświadczenie przedstawiasz tylko w stosunku do crypto bo z analizy Twoich przesłań łatwo to przenieść na forex np. Pozdrawiam!

kolejny film, kolejny sukces i kolejne pare grosików. pozdrawiam

Dobry materiał :)