Sort:  

Dobre historie charakteryzuja sie własnie tym że są jak wechikuł czasu i przenoszą nas w inny świat :)

Też czasem nachodzą mnie rozmyślania podobne do Twoich i myślę że póki można, póki sił starcza (a jak się okazuje powinno starczyć do późnej starości ) trzeba żyć intensywnie, realizować swoje cele i przede wszystkim nie kierować się w podejmowaniu decyzji strachem (no, zabrzmiało to teraz jak w jakiejś grupie rozwojowej, brakuje tylko zdania o wyjściu ze strefy komfortu i będziemy mieć komplet haseł motywacyjnych na dzisiaj ;) )
W ten sposób na pewno wygenerujemy w swoim życiu odpowiednią ilość wspomnień które bedziemy mogli przekształcić w barwne opowieści. Ostatecznie życie składa się z sumy naszych doświadczeń, więc trzeba po prostu zadbać aby było w nie bogate ;)

Coin Marketplace

STEEM 1.24
TRX 0.13
JST 0.146
BTC 60336.75
SBD 8.63