MAZDA MX-5 NC

in #polish4 years ago

Hello.

Today I bought new rubber rugs on OLX.pl for only 75 zlotys.
Where in the shop the cheapest without the MX-5 sign cost PLN 160.
He sold them to me and, by the way, he brought a guest (he was just going skiing through Bielsko)

They look cool

Look at yourself
20180323_080736.jpg20180323_080731.jpg

And by the way, I washed my MX-5 gently

20180323_080648.jpg

Sort:  

Post po polsku dałeś już w #polish. Po co drugie takie samo po angielsku?

Miałem taki pomysł by moje posty mogły czytać osoby które nie znają języka polskiego ale doszedłem do wniosku iż będę robił osobne posty w języku angielskim i niemieckim...
Chcę nawiązać jakieś kontakty z osobami które mają taką MX-5 jak moja a w POLSCE jest ich znacznie mniej niż na zachodzie...

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 48838.47
ETH 4146.99
BNB 547.49
SBD 5.82