Zaćmienie.steemCreated with Sketch.

in polish •  10 months ago

Jak u Was zaćmienie księżyca? Ja dzisiaj doświadczyłem dziwnej sytuacji. Mieszkając na Pomorzu, gdzie przez ostatnie dwa tygodnie ludzie tęsknili za chmurami, nagle pojawia się wielki pierzasty wrzód na niebie i psuje mi całą imprezę..... Jak się nie zdenerwować?!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order: