SOFT STONES / MIĘKKIE KAMYCZKI

in polish •  2 years ago  (edited)

SOFT STONES

I have recently been experimenting with various materials. I also started to sew by hand - it gives me a lot of joy.
And here are the effects - first stones are ready to sit! Stones are really soft and comfortable - which is confirmed by my model who is relaxing on SOFT STONES all day :)
the photo session was made in the studio @fraktale
model - Anastasiia Rotar

MIĘKKIE KAMYCZKI

Ostatnio eksperymentuję z różnymi materiałami. Zaczęłam też szyć ręcznie - daje mi to dużo radości. I oto efekty - pierwsze kamyczki są już gotowe do siedzenia! Kamyczki są naprawdę miękkie i wygodne - co potwierdza moja modelka,która relaksuje się na MIĘKKICH KAMYCZKACH cały dzień:)
sesja zdjęciowa została wykonana w pracowni @fraktale
modelka - Anastasiia Rotar

http://patrycjaduda.org/

2.jpg

1.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!