Stan portfela #6 - 10.04.2019

in polish •  4 months ago 


Drodzy czytelnicy,

kolejny wpis z serii. W tym tygodniu zaszło kilka ciekawych rzeczy, z których będę miał naukę na przyszłość. Opiszę moje przemyślenia w innym wpisie.

W tym tygodniu zaszła jedna zmiana w portfelu o której możecie przeczytać tutaj.
Wykresy i statystyki obecne portfela:

Portfel również można oglądać w publicznym portfelu myfund.pl 

Zapraszam do obserowania !



Posted from my blog with SteemPress : https://www.pasywnyinwestor.eu/stan-portfela-6-10-04-2019/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Chyba źle podpiąłeś link przenoszący do portfela myfund :)

Congratulations @pasywnyinwestor! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 20 posts. Your next target is to reach 30 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!