Moje inwestycje #1 - MintossteemCreated with Sketch.

in polish •  4 months ago 

Drodzy czytelnicy,

Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o jednej z moich inwestycji - Mintos, dlaczego ją wybrałem i jak dalej mam z nią zarządzać.

Czym jest Mintos?

Jest Łotewski fintech - Mintos. Łotwa jak wszyscy wiemy jest jednym z krajów Euro, także również podlega nadzorowi Europejskiemu. Głównym celem Mintos jest połączenie pożyczek pozabankowych u nas nazywanych często chwilówkami z inwestorami.
Polega to na wystawianiu do "sprzedaży" pożyczek udzielonych przez usługodawców pożyczkowych, które następnie inwestorzy mogą nabyć z określonym oprocentowaniem, wachającym się między 6-15% zazwyczaj. Standardowo pożyczki są w wariancie gwarancji lub bez, co znaczy gdy pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki wtedy firma pożyczkowa i tak wypłaci nam należną kwotę z odsetkami.
Obecnie na platformie swoje pożyczki oferuje 60 podmiotów z 29 krajów które zostały sklasyfikowane w 8 rodzajów pożyczek.

Dlaczego uważam żę to tzw. win-win sytuacja ?

Od strony inwestora jest to oferta na znacznie lepszej warunkach niż standardowa lokata bankowa o nieznacznie wyższym ryzyku.
Od strony pożyczkodawcy jest możliwość na spieniężenie za niewielki koszt szybkie pożyczek by móc ich udzielać więcej.
Przykładowe oferty na platformie przedstawione na screenie poniżej .

Jakie jest ryzyko ?

W przypadku inwestowowania w pożyczki bez zabezpieczeń, ryzykiem jest brak wypłacalności pożyczkobiorcy. Eliminuje to inwetycja jedynie w pożyczki z gwarancją wykupu.
Drugim ryzykiem jest bankructwo firm pożyczkowej na skutek udzielania zbyt wielu niespłacanych pożyczek. Platforma Mintos by przeciwdziałać temu i uświadamiać inwestorów wprowadziła przymus trzymania części ryzyka na pożyczkodawcach - przeważnie 5-20% oraz bieżąca kontrola spółek i wystawianie im Ratingów. Poniżej przykładowe ratingi polskich pożyczkodawców.

Moja inwestycja i opinia

Obecnie zgodnie z postem stan portfela moja inwestycja w Mintos wynosi obecnie 13 000 zł i mam zamiar dokładać po około 1000 zł miesięcznie do uzyskania około 50 000 zł na platformie.
Inwestuje tylko w pożyczki z gwarancją wykupu i obecnie roczny zwrot jest wyliczony na poziomie 11,09%. Zrezygnowałem w ostatnim czasie zupełnie z lokat i traktuje Mintos właśnie jako najbezpieczniejszą część portfela inwestycyjnego.

Przedstawiłem tutaj podstawowe informacje na temat Mintos. Link do platformy poniżej.
LINK CZYSTY
LINK REFERENCYJNY

Jeśli będzie zainteresowanie tematem to rozwinę ten temat, dajcie znać w komentarzach !

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @pasywnyinwestor! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Inwestuje tylko w pożyczki z gwarancją wykupu i obecnie roczny zwrot jest wyliczony na poziomie 11,09%.

Amber Gold miał 14? :D

Amber Gold to była piramida finansowa, tutaj jest zupełni inny system.

Musiałbym przejreć, ale z takim ROI nie zdziwiłbym się jakby podobnie było

Może zbyt mało rozwinąłem odpowiedź moją. Amber Gold przyjmował pieniądze i "inwestował" w złoto.
Tutaj Mintos jest jedynie pośrednikiem i nadzorcą między inwestorem a pożyczkodawcami. Pożyczkodawca "sprzedaje" pożyczkę za 7-15% ROI a sam pobiera 30-250%.
Jak zresztą widać na załączonym screenie z serwisu, pożyczkodawca Aasa udzielił pożyczki osobistej 64,5% a sprzedaje po 9%, ale gwarantuje wykup. Według mnie win-win sytuacja.