Jak wyszukiwać spółki - wyszukiwarka biznesradar

in polish •  6 months ago  (edited)

Drodzy czytelnicy,

w tym wątku chciałbym przedstawić wam narzędzia które są bardzo przydatne przy dobieraniu spółek do naszego portfela inwestycyjnego.

Jako, że ciężko pomieścić wszystkie użyteczne funkcjonalności serwisu https://www.biznesradar.pl/ w jednym wpisie, to dzisiaj na tapetę wezmę jedynnie wyszukiwarkę.

Przechodzimy do niej z strony głównej z zakładki narzędzia -> Skanera akcji GPW. Nazwa jest nieco myląco, ponieważ skaner zawiera również akcje z rynku New connect.

W skanerze mamy do wyboru dostępne dziesiątki wskażników, współczynników i innych finansowych rzeczy po których możemy filtrować spółki, można zapisywać nasze wyszukiwania do póżniejszego powrotu i udostępniania innym. Na zrzucie ekranu i w linku poniżej możecie zobaczyć skaner z którego ja najczęściej korzystam.

https://www.biznesradar.pl/skaner-akcji/362fa2eaJest to bardzo podstawowy radar, według mnie nie ma co dodawać zbyt wielu czynników. Możemy wtedy odfiltrować ciekawe spółki które m0żliwe w jednym wskaźniku są słabsze a inne mają na wyjątkowo dobrym poziomie.

Po takiej selekcji mamy 160 spółek do analizy, które wymagają dalszej indywidualnej analizy. W kolejnym artykule opowiem jak dokonuje szybkiej analizy indywidualnej spółek.

Zapraszam do obserwowania !Posted from my blog with SteemPress : https://www.pasywnyinwestor.eu/archiwa/48
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello pasywnyinwestor, welcome to Partiko, an amazing community for crypto lovers! Here, you will find cool people to connect with, and interesting articles to read!

You can also earn Partiko Points by engaging with people and bringing new people in. And you can convert them into crypto! How cool is that!

Hopefully you will have a lot of fun using Partiko! And never hesitate to reach out to me when you have questions!

Cheers,
crypto.talk
Creator of Partiko

Congratulations @pasywnyinwestor! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 100 upvotes. Your next target is to reach 200 upvotes.
You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @pasywnyinwestor.