Wydawanie pieniędzy a Finansowanie nauki.👨‍🎓👨‍🔬👨‍🏫 TemaTYgodnia

in polish •  last year  (edited)

Finansowanie nauki

Jeśli mowa o wydawaniu pieniędzy 💲 na Finansowanie nauki 🔬to od razu nasuwa mi się temat ogólnych sposobów wydawania pieniędzy.

Istnieją 4 sposoby wydawania pieniędzy.

    Opiszę je w kolejności od najbardziej efektywnych, do tych, gdy skuteczność jest najmniejsza:.
  1. Własne pieniądze na własne potrzeby.
  2. Własne pieniądze na cudze potrzeby,
  3. Cudze pieniądze na własne potrzeby,
  4. Cudze pieniądze na cudze potrzeby.

Jak pokazują badania, gdy sami włożyliśmy wkład na wytworzenie kapitału, dużo bardziej doceniamy jego wartość 💰, wydatki są bardziej przemyślane, niż gdy gospodarujemy czyimś kapitałem.

Jeśli chodzi o wydawanie na własne potrzeby, to wydatki są bardziej przemyślane, niż gdy kupujemy coś dla kogoś. Jakoś tak jest, że częściej dla innych wybieramy mniej przemyślane rozwiązania.

Jeśli chodzi o finansowanie polskiej nauki, to w większości są to wydatki, z kategorii “Cudze pieniądze na cudze potrzeby” jaki i ”Cudze pieniądze na własne potrzeby. W realizowanych projektach zasadność ekonomiczna jest w małym stopniu istotna. Bardziej liczą się inne kryteria, narzucone przez obecny system finansowania państwowego.

Co najbardziej liczy się dla naukowca? 💭


Czy zastanawialiście się kiedyś, jak ocenia się pracę naukowców? Jakie kryteria są istotne w ocenie ich działań? Wydawałoby się, że liczą się takie parametry: ilość przepracowanych, ukończonych projektów. Niestety nie. To o co zabiegają naukowcy, jest ilość publikacji w branżowych czasopismach.

Tak sytuacja istnieje się od prawie 30 lat. Za przyznawanie dotacji naukowych odpowiadał Komitet Badań Naukowych (KBN), który powstał ustawą 12 stycznia 1991, a od końca 2004 przekształcił się w radę Radą Nauki będącą ciałem doradczym ministra odpowiadającego za naukę. Jednak pracują ci sami ludzie, więc zasady pozostały.

Język publikacji 📢


Wiele publikacji napisane jest żargonem, który rozumie tylko kilka osób. Jeśli są prowadzone wykłady, to często polscy naukowcy zachwycali się własnymi wypowiedziami przeładowanymi żargonem branżowym. W ostatnich latach jest coraz więcej osób, umiejących prowadzić wykłady, mówiąc w sposób zrozumiały dla laika. Czyli przebija się do nas trend z USA czy zachodnioeuropejskich uniwersytetów.

Nauka 🔬a biznes 💰

W przeszłości miałem wielokrotnie możliwość w biznesie współpracować z osobami z tytułami doktora, profesora, które spędziły kilka-kilkanaście lat jako pracownicy naukowi na uczelniach. Bardzo dużo czasu (w jednym przypadku 3 lata) zajmowało przekonanie tłumaczenie, że w biznesie liczy się skuteczność i efektywność, że w projektach warto liczyć koszty. Dlatego trudno mi było zrozumieć zachwyt zespołu, który pracował 6 miesięcy nad poprawą wskaźnika o 1%, gdy wiedział wcześniej, że nakłady nie mają się szansę zwrócić przez kilka lat.

Od kilku lat jednak widać wyraźną zmianę 📈 . Powstaje coraz więcej prywatnych centrów badawczych. Na wielu uczelniach zespoły zaczynają współpracować z firmami, które finansują na zasadach komercyjnych: mając zagwarantowane udziały w okryciach, jak i decydując o kierunku badań. W porównaniu do USA jest to nadal mała część badań, ale z każdym rokiem jest ich coraz więcej. 😉


Czy uważasz, że jest inaczej ❓❗, napisz w komentarzu.

Tekst w ramach: Tematy Tygodnia (#temaTYgodnia) #20: TEMATY . Zdjęcia z: 1

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nawiedził cię bot i dał ci mały prezent na zachętę! Oddaj głos na ten komentarz, a każdy w społeczności na tym tylko zyska :)

Jak coś to testy bota :D

takie odwiedziny lubię👌

Zobaczymy jak projekt losowych głosów się rozwinie i jak @mmmmkkkk311 zadecyduje o tym koncie. Obecnie służy mi ono jako konto testowe.