Lista 8 wartych uwagi programów na Linuxa 2019steemCreated with Sketch.

in #polishlast year (edited)

linux-2025536_960_720.png

Lista 8 wartych uwagi programów na Linuxa 2019

Napisano przez PatrykM13

Wielu z nas ma jakąś listę ulubionych zaufanych programów których używamy zawsze kiedy są nam potrzebne a nawet niezbędne do pracy przy komputerze. Na systemie operacyjnym Windows nie ciężko znaleźć potrzebny nam program ze względu na sporą ilość. Nie mniej jednak przy przesiadce na jedną z dystrybucji Linuxa nowy użytkownik tego systemu może czuć się trochę zagubionym i mieć problem z znalezieniem alternatywnego programu przykładowo dla tego znanego mu z Windowsa. Z tej okazji chciałbym się podzielić listą 8 według mnie programów wartych uwagi w roku 2019 po przesiadce z systemu Windows na Linux.

Czytaj Dalej

Sort:  

Congratulations @okiemtechnika! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Vote
You published your First Post
You got a First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 17108.62
ETH 517.42
SBD 1.15