FB. Hipokryzja i cenzura? Czy inna inszość?

in polish •  2 years ago 

Untitled.jpg

Powitać ewrybady.
Ostatnio, przeczytałem post na FB, jak przybysz z dalekiego południa, "uprawiał miłość" z kucykiem w parku, w pewnym kraju o bogatej przeszłości.

Fejszbukowi, nie spodobał się mój komentarz, zamiast wychwalać przybysza ze słonecznego kraju, jak wspaniale sobie radzi, dostałem bana, za współczucie kucykowi....

Z tego co mi wiadomo, w PL "zoofilia" jest zakazana. Więc jak to jest, iż FB wychwala treści, niedozwolone w pewnych krajach?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @obywatel! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Dziś otrzymany ban na 30 dni, za krytykę pedofili i zoofilii.
Zaczynam się obawiać używać FB.....