Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Moim zdaniem jest to larwa ćmy trociniarki czerwicy - choć na zdjęciu jest dosyć jasna albo ja mam jasny ekran. powinna wchodzić w odcień młodej wiśni i mieć grubość średniego lub małego palca, czy tak?przesyłam entomologiczne pozdrowienie

·

Dziękuję. Nazwana wydaje się przyjaźniejsza! ;-)

·
·

jeszcze przyjaźniejsza? to przecież jeszcze dziecko! niewinnie cieszy się światem bez uprzedzeń i wrogości. nawet robaków nie będzie deptać bo sama jest robakiem.
Kein problem. pozdrawiam!