W którym miejscu dziś jest Steemit?

in polish •  last month 

W coraz większym chaosie informacyjnym jesteśmy wszyscy - niektórzy z nas starają się przekraczać granice baniek informacyjnych, w których się znajdują, będąc w ulubionych mediach społecznościowych - z lepszym lub gorszym skutkiem.

Niestety, w tym gorszym także ja.

Może mi ktoś dobry napisać - gdzie dziś jest steemit (w międzyczasie słyszałem coś o zapread.com), bo już (chyba ;-) ) naprawdę chcę opuścić bezowocne bycie na FB w celu publikowania w jakimś poważniejszym medium (właśnie - jest jeszcze medium, i minds... pewnie i więcej projektów).

Co Waszym zdaniem jest dziś projektem zapewniającym największy rozwój?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Engrave na steem?

Zależy czego konkretnie szukasz

Posted using Partiko Android

·

@sarmaticus dziękuję Ci za to pytanie. Musiałem mocno się zastanowić. Myślę, że miałem na myśli to, która z platform (tych przeze mnie wymienionych, ale może powstały w międzyczasie inne?) staje się TĄ najszybciej rozwijającą się społecznością dostarczającą DOBRE treści.

Congratulations @norbert.brylka! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 300 upvotes. Your next target is to reach 400 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!