Czas upadku, czas wzlotu...

in polish •  11 months ago

Nawet, jeśli często upadałeś, możesz wzlecieć.

31131532_10211815548244963_560330757810159616_n.jpg

Pamiętaj jednak, że życie nie jest z gumy... I za bardzo nie da się naciągnąć...
Jeśli potrafisz - obróć perspektywę... :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Excellent article. I learned a lot of interesting and cognitive. I'm screwed up with you, I'll be glad to reciprocal subscription))