#04 Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial. Teza.

in #polish2 years ago

Już dziś umieszczam Wam link do jutrzejszej premiery kolejnego odcinka. Tym razem Pani B. tłumaczy jak ważna podczas pisania (lub odpowiadania) jest założona teza (bądź hipoteza).
Maturzyści, korzystajcie!

Tak wiem, nie mam polotu w formułowaniu czołówek tych moich zajawek o kolejnych żony odcinkach. Ale miło byłoby mi - po tych kilku edycjach - dowiedzieć się od Was - co mógłbym (jeśli niewielkim nakładem kosztów) więcej zrobić, by dotrzeć z żony tutorialem do większej liczby maturzystów jeszcze przed maturą :-)

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.032
BTC 23258.70
ETH 1708.41
USDT 1.00
SBD 3.16