Dzienna Dawka Ciekawostek #21

in polish •  last year

Dzieci rodzą się w przewidywanym terminie tylko w 4% przypadków.
Nominuje: @naneth
Zasady challengu !
Napisz JEDNA ciekawostkę z jakiej kolwiek kategorii
Mozesz wstawić zdjęcie związane z ciekawostka
Użyj #ddc-polish jako jeden z pięciu tagów
Nominuj kogoś do wyzwania!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

tego nie wiedziałem :)