Czas Na Dowcip #2

in polish •  last year  (edited)

Dziś o tonącym statku.

Członek załogi mówi do kapitana:
Kapitanie, statek tonie, musimy uciekać!
Na co kapitan:
Kapitan idzie na dno ze swym statkiem... A więc mianuję cię kapitanem tego statku!

PAMIĘTAJ ŚMIECH TO ZDROWIE!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

🙉