Cytat Dnia #4

in polish •  last year 

Monteskiusz - Filozof


,,Szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna."


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

nie mogę ugryźć płęty :D

ciekawe ziomek, piona :D

·

:D