Cytat Dnia #3

in polish •  2 years ago  (edited)

Benjamin Franklin - Filozof


,,Istnieją dwie drogi osiągnięcia szczęscia: trzeba zmniejszyć swoje pragnienia lub zwiększyć możliwości. Cokolwiek zostanie wybrane, rezultat jest ten sam i każdy powinien zadecydować który kierunek jest łatwiejszy."


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!