Codzienna nauka języka angielskiego - Dzień trzeci

in polish •  8 months ago 

Nie po naszemu.png

Cześć! Jestem tutaj po to, aby nauczyć Ciebie nowego słownictwa z języka angielskiego. Wierzę w to, że jeżeli będziesz sie uczył razem ze mną systematycznie będziesz w stanie władać językiem bez żadnego problemu. Jeżeli jednak znasz już język angielski nic straconego. Post ten jest podzielony na trzy kategorie. Odnajdą się tutaj osoby o poziomie języka mało zaawansowanym, średnio zaawansowanym, ale także i Ci, którzy obszserność swojego słownictwa oceniają na zaawansowane.

Jestem pewny tego, że przy odpowiednio dużym zaangażowaniu będziesz w stanie nauczyć się pisać teksty (nawet na Steem) w języku angielskim, co na pewno przyniesie Tobie falę nowych odbiorców. Nie zapominaj, że do pisania tekstów jest Ci potrzebna także znajomość gramatyki, którą mam nadzieję będziemy mieli okazję wspólnie przerobić w przyszłości, także na tym koncie.


Naukę czas zacząć!Poziom mało zaawansowany


Język angielskiJęzyk polskiPrzykładowe zdanieTłumaczenie
imagewizerunekIf you wanna to be like you must work on your image.Jeżeli chcesz być lubianym musisz pracować nad swoim wizerunkiem
articleartykułYou can earn more Steem if you will create better articles.Możesz zarobić więcej Steem jeżeli będziesz tworzył lepsze artykuły.
NewspapergazetaThis newspaper costs 2.99Ta gazeta kosztuje 2.99
FavoriteulubionyMy favorite creator is @nieponaszemu.Mój ulubiony twórca to @nieponaszemu .
CreatortwórcaCreator is someone who create content.Twórca to ktoś, kto tworzy treść.Poziom średnio zaawansowany


Język angielskiJęzyk polskiPrzykładowe zdanieTłumaczenie
profitzyskIf you wanna have a profit you must earn more than you spend.Jeżeli chcesz odnosić zysk musić zarabiać więcej niż wydajesz.
undergroundpodziemieI think you shouldn't enter an underground tunnel.Myślę, że nie powinieneś wchodzić do podziemnego tunelu.
plotdziałkaMy grandfather has a beautiful plot.Mój dziadek ma piękną działkę.
soilziemiaMy grandfather has a beautiful plot, where is really good soil.Mój dziadek ma piękną działkę gdzie jest bardzo dobra ziemia.
environmentśrodowiskoA lot of people don't care about environment.Dużo ludzi nie dba o środowisko.Poziom zaawansowany

Język angielskiJęzyk polskiPrzykładowe zdanieTłumaczenie
antiquezabytkowyIn my garden is antique statue.W moim ogrodzie jest zabytkowy posąg.
blanketkocHey, you are so cold. You should take this blanket.Hej, jesteś zimny. Powinieneś wziąć ten koc.
basinumywalkaI hate when basin in my house is full.Nienawidzę gdy umywalka w moim domu jest pełna.
laundrypranieMy family is big, we always have a big laundry.Moja rodzina jest wielka, my zawsze mamy dużo rzeczy do prania.
rentczynszMark, Did you paid rent for last month?Mark, czy ty zapłaciłeś czynsz za ostatni miesiąc?Do jutra!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @nieponaszemu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

STOP

Notifications have been disabled. Sorry if I bothered you.
To reactivate notifications, drop me a comment with the word NOTIFY