Czyje arbuzy przetrwały? - Koniec konkursu kreatywnego

in #polish4 years ago (edited)


adult-african-award-1153215.jpg

Witajcie drodzy Steemianie, zaczęło się od zwykłego wpisu na Discordzie, skończyło na konkursie. Przejdźmy do podsumowania konkursu "Chroń swoje arbuzy!"

Do konkursu przystąpiło 3 uczestników:

Swoje głosy mogliście oddawać przez ostatni tydzień kiedy to opublikowałem drugi post, część z głosowaniem.
Punktacja przedstawia się w sposób następujący:

MiejsceAutorLiczba punktów
1@barbarossastudio10
2@jacekw8
3@doabit6

Gratulacje!
Nagrodą dla @barbarossastudio jest 6 STEEM oraz 0.492 SBD
Nagrodą dla @jacekw jest 2.5 STEEM oraz 0.205 SBD
Nagrodą dla @doabit jest 1.5 STEEM oraz 0.123 SBD

Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w inicjatywie. Widzimy się kolejnym razem!

Proof of nagrody ( ͡° ͜ʖ ͡°)
1 Miejsce:
STEEM: SteemD
SBD: SteemD

2 Miejsce:
STEEM: SteemD
SBD: SteemD

3 Miejsce:
STEEM: SteemD
SBD: SteemD

Dziękuję za wzięcie udziału, widzimy się kolejnym razem!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 23272.35
ETH 1679.30
USDT 1.00
SBD 2.67