Arbuzów część druga - głosowanie

in #polish4 years ago


ballot-black-and-white-black-and-white-1550337.jpg

Witajcie drodzy Steemianie, nadszedł etap głosowania w konkursie Chroń swoje arbuzy!

Uczestniczy konkursu (teksty dostępne są w poście głównym konkursu):

Zasady głosowania

W komentarzu pod tym postem wybieramy swoje typy używając poniższego formularza:
1 miejsce: Użytkownik
2 miejsce: Użytkownik
3 miejsce: Użytkownik

Punktacja za dane miejsca:

1 miejsce - 3 punkty
2 miejsce - 2 punkty
3 miejsce - 1 punkt

Okres głosowania trwa od publikacji tego posta do wypłaty, czyli 7 dni
Po tym czasie głosy zostaną zebrane, podliczone a zwycięzca zostanie ogłoszony w osobnym poście
Dla pierwszego miejsca zostanie przyznana nagroda w wysokości 60%
Dla drugiego miejsca nagroda wynosi 25%
Trzecie miejsce otrzyma 15% z puli nagród
Komu przekażecie swój głos zależy tylko od Was (autorzy również mogą głosować, śmiało :>)

Aktualna pula nagród:

  • 10 STEEM
  • 0.82 SBD

Głosowania czas start, widzimy się za tydzień w podsumowaniu konkursu :)

Photo by Element5 Digital from Pexels

Sort:  

1 miejsce @barbarossastudio - sorry, ale Andrzej jest najlepszy
2 miejsce @jacekw - śmiechłem
3 miejsce @doabit

1 miejsce @doabit
2 miejsce @barbarossastudio
3 miejsce @jacekw

Posted using Partiko Android

1 miejsce @jacekw
2 miejsce @barbarossastudio
3 miejsce @doabit

1 miejsce @barbarossastudio
2 miejsce @jacekw
3 miejsce @doabit

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23758.74
ETH 1671.77
USDT 1.00
SBD 2.56